Jeg deler internationalt anerkendte metoder med mine kunder inden for fagene:

Strategisk indkøb, forhandling og ledelse

I kan få rådgivning, træning af medarbejdere eller implementering på time-, dags-, eller projektbasis.

Som startpakke, tilbyder jeg et grundlæggende sundhedscheck en dag hos jer, hvor jeg gennemgår jeres omkostningsbase, kontraktsforhold, organisering og digitaliseringsmodenhed, for potentielle besparelser. I får en rapport med anbefalinger til besparelser og optimeringer. Prisen for et sundhedscheck er 12.500 kr. + moms.

Herefter kan jeg guide jer i at gennemføre optimeringer. Det kan være udbud efter en anerkendt 6-trins model. Helt frem til forhandling og kontraktskrivning. Det kan være forretningsgange eller optimal brug af digitale værktøjer. Prisen for dette, får I et tilbud på, hvis I ønsker det.

Hvordan får I det?

Det gør jeg ved at medbringe min erfaringskuffert indeholdende ”indkøb, forhandling og ledelse” fra mange års ansættelse som leder i internationale virksomheder, og jeg deler indholdet med jer, som hellere vil holde fokus på jeres egen kerneforretning. Jeg plejer at sige, at jeg kommer med en lavpraktisk tilgang, så vi er modsætningen til de store, omstændige og ofte meget dyre konsulenthuse. Jeg kalder det McKinsey på fynsk.

Hvem har gavn af mine værktøjskasser?

Jeg hjælper foreninger, eventorganisationer, små som større private virksomheder. Som tommelfingerregel bruger I mere end 100.000 kr. på engangsinvesteringen, eller mere end 5 mio. kr. årligt på forbrug, eller I er mere end en håndfuld personer ansatte.

Alle er dog velkomne til at få et råd med på vejen. Jeg øser gerne ud af viden. Er du iværksætter, så kom bare. Jeg hjælper.

Ja, jeg er lige ved at sige, at jo mere “ikke standardiserede” I er, jo mere spændende bliver opgaven.

Hvorfor skal I gøre brug af min viden?

I får et professionelt stykke indkøbsarbejde, I sparer tid, kan holde fokus på det, I mest ønsker, nemlig jeres kerneforretning, samtidig med at I undgår unødige omkostninger,  ærgrelser, og som gevinst udvikler og fastholder I jeres dygtige medarbejdere.

Hvis ikke jeg vurderer, at jeg kan bidrage, så siger jeg til. Jeg går ikke i gang med en opgave med mindre der er en sikker gevinst i halen. Det garanterer jeg.