Nyheder

Kender I det, at I har en god strategi, eller plan for det kommende år. Den er god, og I tror virkelig på den. I har brugt meget tid på at gennemtænke den. Ja, måske har I også haft konsulenter til at hjælpe jer med at udarbejde den.

Men så havner den i skuffen. Eller på et drev, hvor ingen kan finde den. I bedste fald kommer den frem til ledermøderne og I følger op. Men spørger I en medarbejder om strategien, bliver svaret ikke helt tydeligt.

I mine teams, involverer jeg alle relevante – af og til også alle, ja alle – til at sætte ord på hvad de tænker, at de selv skal levere for at komme hen til målet i strategien. Både som afdeling og som individ. Alle deltager i en workshop på en dag, og kommer frem til en fælles forståelse af hvad strategien betyder for både virksomheden, afdelingen og slutteligt for én selv. Den enkelte tager ansvar for helt specifikke opgaver, og dette overblik danner rammen om den årlige mus samtale. Her sikres, at den enkelte har klare mål, som kommer fra strategien, og som aftales med lederen. Herunder er også adfærdsmål, som kommer af værdisættet i virksomheden. Nu kan I, som leder og medarbejder, altid drøfte udviklingen hen over året, med afsæt i klare aftaler om leverancer, og hvordan vi arbejder sammen.