Stil jer selv disse 3 spørgsmål:

  • Har I tiden til at indhente flere tilbud?
  • Har I tiden til at sikre alle detaljer er forventningsafstemte?
  • Har I kompetencerne?

Husker I den forsinkede leverance fra den nye leverandør, som I ikke kendte på forhånd. Maskinen der ikke kom rettidigt? Men pga. manglende kontrakt er der ikke meget at stille op og i værste fald, skal man rettens vej.  Og hvem orker det? Det kan undgås ved at lave klare aftaler inden opgaven skal løses. Forventningsafstemningen inden er yderst vigtigt.

I står måske foran en større investering, eller et større projekt, en festival, eller kulturel begivenhed. Jeg hjælper jer med at sikre at alle aftaler er godt gennemarbejdet og forhandlet, således at I får de rigtige priser og andre vilkår, som I måske ikke lige tænker over. I er jo mest passioneret om jeres forestående begivenhed eller selve investeringen. Jeg husker jer på alle detaljer såsom betalingsbetingelser, leveringsbetingelser, stille alle kravspecifikationerne, aftaler konsekvens hvis leverandøren ikke leverer det aftalte, hvad koster reservedelene og service efterfølgende?  Hvad er inklusiv i tilbuddet, og især hvad er ikke inklusiv?

Den sidste gevinst ved at have mig på sidelinjen, er at I fortsat har det gode samarbejde med leverandøren, uden at få en følelse af, at I har været for hårde, eller måske det modsatte, i forhandlingen. Det kan være ubehageligt at stille krav. Det gør jeg for dig.

Jeg garanterer at vores ydelser totalt set vil give jer en besparelse eller en sikkerhed. Hvis ikke, tager vi ikke opgaven. I kan højst få et par gode råd med på vejen, og løse opgaven selv. I har mit ord herfor.